Privacybeleid

Persoonlijke data

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is het bedrijf Vinci Energies Belgium, dat optreedt als gegevensbeheerder.

1. Uw persoonlijke data – wat houdt dit in? 
Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend individu die door deze data geïdentificeerd kan worden. Identificatie kan gebeuren louter door de informatie, of in samenwerking met andere informatie die in het bezit is van de verwerkingsverantwoordelijke, of die mogelijks in diens bezit zal komen.

Het verwerken van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cfr. GDPR (General Data Protection Regulation).

2. Wie is verantwoordelijk voor het beheren van mijn informatie? 
Deze website behoort tot en wordt beheerd door Vinci Energies Belgium: wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij beslissen hoe en voor welke doeleinden uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.
Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en het gepast verwerken van eender welke persoonlijke informatie die u verstrekt.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens veilig houden en de door u verstrekte informatie te gebruiken volgens de toepasselijke privacy en gegevensbeschermingswetten en de voorwaarden van dit privacybeleid.

3. Welke informatie verzamelen wij? 
Wanneer u een formulier invult op onze website, kan u gevraagd worden de volgende gegevens in te vullen:

  • Uw naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer 
  • Uw adres

U mag echter onze website ook anoniem bezoeken.
Wij verzamelen tevens de gebruiksinformatie van onze website door middel van cookies (zie onderstaande paragraaf 9).

4. Hoe gebruiken wij uw informatie? 
De informatie die u verstrekt kan op verschillende manier gebruikt worden:

  • Teneinde waarvoor u de informatie ter beschikking stelde
  • Teneinde u te kunnen antwoorden op uw vragen
  • Teneinde de inhoud te kunnen afstemmen op uw profiel
  • Voor statistische doeleinden wanneer wij onze aangeboden diensten evalueren

5. Hoe beschermen wij de informatie van bezoekers? 
Wij implementeerden verschillende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te bewerkstelligen.
Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in beveiligde netwerken en is enkel toegankelijk voor een bepaald aantal personen, die speciale toegangsrechten hebben tot deze systemen, en die verplicht zijn deze informatie geheim te houden. Wanneer u uw persoonlijke informatie raadpleegt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde server. Alle gevoelige informatie die u verschaft, wordt overgedragen via SSL-technologie (Secure Socket Layer), en vervolgens in onze databank versleuteld zodat het enkel kan geraadpleegd worden zoals hierboven beschreven staat.

 

6. Met wie delen wij uw informatie? 
Wij verkopen, verhandelen, of geven uw persoonlijke identiteitsinformatie niet door aan externe partijen tenzij wij u een voorafgaande kennisgeving bezorgen, behalve zoals hieronder beschreven. Onze onderneming valt niet onder de term  “externe partijen”. Deze omvat ook niet de website-hosting partners of andere partijen die ons bijstaan bij de werking van onze website, het beleid van onze onderneming, of het verlenen van diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen om deze informatie confidentieel te behandelen. Wij behouden ook het recht uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat dit aangewezen is om de wet te eerbiedigen, ons online beleid te versterken, of onze en andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen. Informatie waaruit de identiteit van de bezoeker niet kan afgeleid worden, mag echter wel verschaft worden aan andere partijen voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

 

7. Wanneer kunnen wij u in de toekomst contacteren? 
Wij zouden u graag informatie bezorgen over onze eigen producten en diensten, en ook deze van geselecteerde derde partijen. Wij behouden het recht dit te mogen doen via post, telefoon, e-mail of SMS, tenzij u ons op de hoogte gebracht heeft dat u op deze manier niet wenst gecontacteerd te worden.

Wij zullen steeds vragen dat u voorafgaand bevestigt, dat u toestemt dat wij derde partijen toestaan u te contacteren via e-mail.
Indien u uw voorkeuren wenst aan te passen die betrekking hebben op de manier waarop wij uw gegevens kunnen gebruiken voor directe marketing, neemt u dan contact op met onze diensten via info@izen.be .

8. Hoe lang houden wij uw informatie bij? 
Verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan contractuele verplichtingen met het oog op het leveren van producten of diensten in overeenstemming met onze overeenkomsten. Waar persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld om facturen te maken of met u te communiceren) bij de uitvoering van de overeenkomst, we slaan de gegevens op voor 10 jaar na het einde van onze commerciële relatie in overeenstemming met de toepasselijke verjaringstermijn.

In sommige gevallen kan het een wettelijke vereiste zijn om persoonsgegevens te verwerken en te delen met derden, zoals overheidsinstanties, met het oog op overheidszaken of antiwitwaswetgeving.

In deze gevallen hebben we een legitiem belang om uw persoonlijke gegevens te verwerken en contact met u op te nemen om onze activiteiten uit te voeren of u informatie te verstrekken over onze producten, diensten, promoties en / of evenementen. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard tot een jaar na beëindiging van onze commerciële relatie.

Als u geen huidige klant bent, vragen wij uw toestemming om u informatie te verstrekken over onze evenementen, producten en diensten voor promotionele doeleinden. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens een jaar lang.

De informatie die we verzamelen is uitsluitend bedoeld voor VINCI Energies Management – IZEN (voor contactsecties, abonnementen op nieuwsbrieven). Er worden geen persoonsgegevens over u overgedragen aan derden .

9. Cookies
Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van onze website te kunnen onderscheiden. Dit helpt ons om u een aangename ervaring te bezorgen wanneer u onze website raadpleegt, en laat het ons toe om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken, en waarvoor wij deze aanwenden, kunt u onze Cookies Policy raadplegen.

10. Hoe heeft u toegang tot uw informatie en kunt u deze updaten? 
U heeft het recht om een kopie aan te vragen van de informatie die wij over u bezitten. Indien u een kopie wenst van bepaalde of alle informatie die betrekking heeft op uw persoon, gelieve te e-mailen naar info@izen.be of schrijf ons aan op het onderstaand adres. Gelieve rekening te houden met het feit dat wij hiervoor een kleine administratieve kost kunnen aanrekenen zodat deze per post aan u bezorgd kan worden. 

Hoeksken 56, 2275 Lille, België 

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en up-to-date is. U mag ons vragen om informatie waarvan u denkt dat deze incorrect is te verbeteren, of te verwijderen.

11. Verdere verwerking
Indien wij wensen uw persoonlijke gegevens voor nieuwe doeleinden wensen te gebruiken, die niet beschreven staan in deze Gegevensbeschermingsaankondiging, dan zullen wij u een nieuwe aankondiging bezorgen waarin een toelichting staat over het nieuwe gebruik van uw gegevens, alvorens de verwerking en bepalen van de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden van deze nieuwe doeleinden. Wanneer nodig zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voor de nieuwe verwerking van uw gegevens.

12. Heeft dit privacybeleid ook betrekking op gelinkte websites?
Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid geldt enkel voor deze website, dus wanneer u op een link klikt naar een andere website raden wij u aan om hun eigen privacybeleid te raadplegen.

13. Hoe houden we dit privacybeleid up-to-date? 
Wij herzien ons privacybeleid regelmatig en plaatsen elke update op onze webpagina.
Dit privacybeleid werd het laatst geüpdatet op 11/06/2018.

14. Wie kunt u contacteren indien u vragen heeft over dit privacybeleid? 

Gelieve onze diensten te contacteren indien u vragen heeft over ons privacybeleid of over de informatie die wij over u bezitten.
Per e-mail: info@izen.be of schrijf ons aan op volgend adres: Hoeksken 56, 2275 Lille, België .