Cookies

Informatie over cookies op onze website

Deze website en de bijbehorende cookies worden beheerd door VINCI Energies Belgium (hierna ‘wij’) met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 44, 1130 Brussel en CBE nummer 0881.526.496. We treden op als gegevensbeheerder wanneer we de persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze online omgeving verwerken door middel van cookies.

We voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze voorschriften hebben betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verlenen u rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.

Het doel van dit beleid is om aan te geven welke persoonsgegevens we via cookies verzamelen en hoe we uw gegevens gebruiken nadat u onze website hebt bezocht via een desktopcomputer, tablet, smartphone of ander medium waarop de cookies zijn geïnstalleerd.

Wij gebruiken verschillende cookies op onze website om:

  • De website te laten functioneren op de manier zoals ze was bedoeld
  • Haar publiek te meten
  • Diensten te integreren die de website gebruiksvriendelijker maken

Sommige cookies vereisen voorafgaande toestemming van u en andere niet. Hieronder vindt u meer informatie.

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestand, meestal klein en geïdentificeerd door een naam, dat in uw browser wordt geplaatst door een website die u bezoekt. Uw browser slaat de cookie op tot het einde van de geldigheids- of bewaarperiode, en stuurt het terug naar de webserver telkens wanneer u de website bezoekt. Cookies stellen ons in staat informatie over uw surfgedrag te verzamelen en diensten aan te bieden die op uw apparaat (pc, mobiel of tablet) zijn afgestemd.

Strict Noodzakelijke cookies
Wij informeren u over het gebruik van strict noodzakelijke cookies die een optimale werking van de belangrijkste diensten van de website mogelijk maken.
We kunnen deze cookies installeren zonder uw uitdrukkelijke toestemming te vragen. Afhankelijk van de instellingen van uw browser, kunt u deze cookies blokkeren. Het blokkeren ervan kan echter een negatieve invloed hebben op uw ervaring op de website.

Naam van de cookie

Het doel

Bewaartermijn

Cookie consent

CookieLawInfoConsent

Registreert of de gebruiker heeft ingestemd met het gebruik van cookies, of dit heeft geweigerd.

6 maanden

GDPR Cookie Consent: cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Gebruikt door de “GDPR Cookie Toestemming” module, deze cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor cookies in “Niet-noodzakelijke” categorieën (Publieksmeting – Sociale media).

6 maanden

GDPR Cookie Consent: cookielawinfo-checkbox-necessary

Gebruikt door de “GDPR Cookie Toestemming” module, deze cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies in de “Technische” categorie op te slaan.

6 maanden

GDPR Cookie Consent: viewed_cookie_policy

Deze cookie wordt gebruikt door de module “GDPR Cookie Toestemming” om op te slaan of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookie.

6 maanden

Pll_language

Beheer van de meertalige functies van de website.

12 maanden

wp-settings-#

WordPress gebruikt deze cookie om uw weergave van de administratie-interface en mogelijk ook van de hoofdinterface van de website te personaliseren.

12 maanden

cli_user_preference

Slaat de cookie-toestemmingsstatus van de gebruiker op.

6 maanden

Analytics cookies

Deze cookies hebben als doel het publiek te meten van de content en de rubrieken van onze website om deze te evalueren en beter te organiseren. Ze stellen ons ook in staat om browseproblemen op te sporen en zo onze diensten gebruiksvriendelijker te maken.

Matomo
Wij gebruiken Matomo publieksmetingscookies, waarvan de enige doeleinden diegene zijn die hierboven zijn opgesomd, voor ons alleen.
Deze cookies produceren alleen anonieme statistieken en cijfers over websiteverkeer, en produceren geen identificeerbare informatie.

Voor het gebruik van deze cookies “van derden” voor analytische doeleinden wordt uw voorafgaande toestemming gevraagd. Deze cookies zijn daarom allemaal op uw apparaat geïnstalleerd nadat u uw toestemming heeft gegeven. Afhankelijk van de instellingen van uw browser kunt u deze cookies blokkeren. Het blokkeren ervan kan uw ervaring op de website echter nadelig beïnvloeden.

Naam van de cookie

Het doel

Bewaartermijn

_pk_id

Wordt gebruikt om enkele gebruikersgegevens op te slaan, zoals de unieke ID van de bezoeker.

13 maanden

_pk_ref

Wordt gebruikt om de attributie-informatie op te slaan, de verwijzer die in eerste instantie is gebruikt om de website te bezoeken.

6 maanden

_pk_ses

_pk_cvar

Cookies met een korte levensduur, gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan voor het bezoek van de gebruiker.

30 minuten

_pk_testcookie

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de bezoeker cookies ondersteunt.

Sessie

 

Cookies met betrekking tot sociale media en diensten van derden

Doel. Wij vragen uw expliciete toestemming voor het gebruik van cookies met betrekking tot sociale media en diensten van derden, die bedoeld zijn om het delen van content te vergemakkelijken en de website gebruiksvriendelijker te maken. Standaard gaat men ervan uit dat u dit weigert en dat deze cookies niet in uw browser worden geplaatst of geactiveerd.

De verzamelde browsegegevens kunnen door derden, die deze sociale media en diensten van derden voor eigen rekening exploiteren, worden gebruikt om gerichte advertenties en content aan te bieden op basis van uw browsegeschiedenis. Voor meer informatie raden wij u aan hun privacybeleid en cookie-informatiepagina’s te bekijken, die hieronder zijn vermeld.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Diensten van derden

Privacybeleid en aanvullende informatie over cookies die door derden worden gebruikt

Facebook

Facebook privacy policy

Information about cookies used by Facebook

Twitter

Twitter privacy policy

Information about cookies used by Twitter

YouTube, Google Map (Google)

Google privacy policy

LinkedIn

LinkedIn privacy policy

Information about cookies used by LinkedIn

Instagram

Instagram privacy policy

Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

We kunnen de informatie die we verkrijgen verwerken en delen via cookies :

  • Met bedrijven die tot de groep behoren en / of met dochterondernemingen van de groep, of
  • met een derde partij met wie u ons heeft gevraagd om uw persoonlijke informatie te delen of met organisaties waarmee u hebt ingestemd om uw informatie te delen, zoals Facebook of andere sociale media die optreden als gegevensbeheerders; of
  • met derden die ons helpen met onze producten en diensten. Voorbeelden van activiteiten van derden zijn data-analyse, marketingondersteuners en […]. Deze bedrijven hebben toegang tot de informatie die via de cookies wordt verwerkt, maar alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Ze mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Vinci Energies Belgium draagt uw persoonsgegevens niet over aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Verwijdering van cookies en aanvullende informatie over cookies

Als u ons uw toestemming heeft gegeven door op de betreffende knop op de cookiebanner te klikken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. U kunt dit doen door de opgeslagen cookies via uw browser te verwijderen.

Sommige cookies zijn al verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Anderen blijven op uw apparaat totdat ze verlopen of totdat u ze uit de cache verwijdert (permanente cookies of tracking cookies), omdat deze cookies ons in staat stellen dingen over u te onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen, zijn bepaalde delen of functies van onze website mogelijk niet toegankelijk.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de help- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser, waar u instructies vindt voor het vinden van het bestand of de map waar cookies zijn opgeslagen. Voor de meeste browsers biedt de werkbalkhulpfunctie ook informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, wat u moet doen om u op de hoogte te stellen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet langer beschikbaar zijn.

Via de onderstaande links vindt u meer informatie over het verwijderen van cookies per browser :

Firefox Safari Internet Explorer Chrome
Firefox (mobile) Safari (mobile) Microsoft Edge  

Ga voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen naar www.allaboutcookies.org of ga naar www.youronlinechoices.eu waar gedragsreclame en online privacy verder worden uitgelegd. Deze websites bestaan alleen in het Engels en zijn niet aangesloten bij onze website of ons bedrijf.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie die over u wordt bewaard en om een kopie van de informatie in ons bezit te ontvangen. Als uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, heeft u het recht om ons te vragen de gegevens te corrigeren, verouderde, onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die we over u bewaren aan te vullen of te verwijderen. U heeft ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om de persoonlijke gegevens die u aan een gegevensbeheerder hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en die gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de cookies te verwijderen zoals hierboven uitgelegd.

Als u vragen heeft over dit cookiebeleid of hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken via de cookies of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via helpdesk@izen.be

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Data Protection Authority als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw verzoeken. Als u meer algemene informatie wilt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, lees dan ons privacybeleid.

Meer informatie over cookies 

Gegevensbeschermingsautoriteit België

Wijzigingen in dit cookiebeleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken om ervoor te zorgen dat het weergeeft welke cookies worden gebruikt en hoe we uw persoonlijke informatie op elk moment verwerken. De bijgewerkte versie van dit beleid wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Keer regelmatig terug naar deze webpagina om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen en verwerken, hoe en onder welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen we uw gegevens met derden delen.

Als u meer informatie wilt over hoe we persoonsgegevens verwerken en het gebruik van onze website, raadpleeg dan ons privacybeleid.